Sluit

Wat is een taalkamp?

Meertalig onderwijs is een verrijking!

Een taalkamp, taalstage of taalvakantie bestaat uit een taalcursus, accommodatie en een programma van vrijetijdsactiviteiten, excursies of uitstappen.  De deelnemers worden in kleine groepen onderverdeeld op basis van de reeds verworven kennis in de vreemde taal en hun leeftijd.  De taallessen zijn vooral gericht op het verwerven van de mondelinge taalvaardigheden en conversatie.  De taalcursus wordt bij voorkeur gegeven door een moedertaalspreker of native speaker, dit is iemand die de taal van jongs af aan heeft geleerd via een natuurlijk taalverwervingsproces.