Sluit

Gedragscode

  • GSM en multimedia: GSM , iPod, … en andere computerspelen zijn niet toegelaten tijdens de binnenlandse taalkampen (in tegenstelling tot de buitenlandse taalvakanties).
  • Roken, drugs & alcohol: roken, drugs en alcohol is op geen enkel moment toegestaan voor de deelnemers.  Er wordt een absolute nultolerantie gehanteerd!
  • Algemene kampsfeer: we verwachten dat alle deelnemers op een respectvolle manier omgaan met elkaar en elkaars materiaal en dat de kampafspraken gerespecteerd worden.  Er geldt een nultolerantie voor pestgedrag. 
  • Klachtenregeling:  eventuele klachten tijdens de vakantieperiode moeten ter plaatse aan de vertegenwoordiging overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier.  Deze klacht wordt ter plaatse meteen onderzocht en er wordt alles aan gedaan naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken.  Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger werd opgelost of indien de reiziger ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is, zijn klacht bij de vertegenwoordiging neer te leggen, dan dient maximum 5 dagen na de einddatum van het taalkamp of de taalreis de klacht schriftelijk te worden ingediend.  Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

Ons aanbod in één handig overzicht?